19 resultater
Antal pr. side: 10 25 50 
 

C.f.H. - Self-advocacy

Kursus med Karen L. Anderson Specialrådgivningen til børn og unge med høretab har inviteret den kendte og erfarne Karen L. Anderson, PhD og direktør for Supporting Success for Kids with Hearing Los...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Fagfolk
 • Høretab
 • Tale-hørekonsulent
Antal hold: 2
Læs mere

C.f.H. - En Mor og en Mormor fortæller

Mormor og mor fortæller om livet med et barn med høretab Oplæg med efterfølgende refleksion i mindre grupper. - mød andre familier Der vil være mulighed for hyggeligt samvær og erfaringsudveksling....
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Familie
 • Forældre
 • Høretab
 • Pårørende
Antal hold: 1
Læs mere

C.f.H. - Lærerkursus

3 dages kursus for lærere og andet pædagogisk personale der underviser børn med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring skolebørn med høretab?  Basisviden om høretab. Indsigt i høretabets...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Fagfolk
 • Lærer
 • Lærerkursus
Antal hold: 3
Læs mere

C.f.H. - At skabe rum for den gode samtale

Indholdet i det hørepædagogiske arbejde med børn og unge rummer foruden viden om den audiologiske behandling også et behov for viden om, hvordan den gode samtale etableres til gavn for såvel barnet...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Fagfolk
 • Lærer
 • Lærerkursus
Antal hold: 1
Læs mere

C.f.H. - Bedsteforældredag

Brug en eftermiddag på at få indsigt i dit barnebarns høretab. Få muligheden for at møde andre bedsteforældre. Få mulighed for at høre om hverdagen med et barn med høretab  Få viden om og inspirati...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Familie
 • Forældre
 • Høretab
 • Pårørende
Antal hold: 1
Læs mere

C.f.H. - Forældrekursus

Få indsigt og viden om dit barns høretab.  Med udgangspunkt i de enkelte familiers behov og historie tilrettelægger vi to kursusdage med indhold, der er aktuelt for den enkelte familie. I kan få vi...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Familie
 • Forældre
 • Høretab
 • Pårørende
Antal hold: 0
Læs mere

C.f.H. - Oplæg om fremmedsprogsundervisning af elever med høretab.

Fremmedsprogsundervisning af elever med høretab Der vil være praktisk, pædagogisk og metodisk vejledning i forhold til:   lokaleindretning   den professionelle opgavefordeling   brug af kommunik...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Høretab
 • Lærer
 • Lærerkursus
 • Pædagoger
Antal hold: 0
Læs mere

C.f.H. - Visuel kommunikation

Få hjælp til at kommunikere visuelt Kurset henvender sig til forældre, pårørende og fagfolk, der oplever et behov for visuel kommunikation. Der oprettes hold efter behov. Kontakt venligst Center fo...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Familie
 • Forældre
 • Pårørende
Antal hold: 0
Læs mere

C.f.H. - Hvem er kandidat til BAHS?

Vi vil gennemgå ørets anatomi, diagnoser, typer af høretab, som kan have gavn af BAHS, forskel på et traditionelt høreapparat og en benforankret lydprocessor. I vil få indsigt i, hvordan et benfora...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Fagfolk
 • Høretab
 • Tale-hørekonsulent
Antal hold: 0
Læs mere

C.f.H. - Introduktion til at møde en elev med høretab

Introduktion til at møde en elev med høretab Kort information om høretab. Hvilke muligheder er der for at kompensere for høretabet - pædagogisk og teknisk? Få svar på: Brug af høreapparater, CI ell...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Fagfolk
 • Høretab
 • Lærer
 • Pædagoger
Antal hold: 1
Læs mere

C.f.H. - Karlstadmodellen

En kort præsentation af Karlstadmodellen Kursets formål er at præsentere deltagerne for indholde, materialer og metodikken i Karlstadmodellen. Målgruppe: Lærer og andet pædagogisk personale, som ar...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Fagfolk
 • Høretab
 • Lærer
 • Pædagoger
Antal hold: 1
Læs mere

C.f.H. - Oplevelsesbogen

Et kursus som for forældre, pædagoger og dagplejere som gerne vil støtte barnets sprogtilegnelse. Forskning viser at barnets skrive- og læsefærdigheder i skolen afhænger af barnets tidlige ordforrå...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Fagfolk
 • Høretab
 • Pædagoger
 • Pædagogkursus
Antal hold: 1
Læs mere

C.f.H. - Optimale læringsmiljøer for småbørn med høretab

At skabe optimale læringsmiljøer for børn med høretab kræver bevidsthed om egen pædagogisk praksis og kommunikationsstil.Hvordan kan jeg skabe de bedste lytte- og læringsbetingelser for det lille b...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Dagplejer
 • Høretab
 • Pædagoger
Antal hold: 1
Læs mere

C.f.H. - Pædagogkursus

Et 3 dages kursus for pædagoger og dagplejere Som giver indsigt i pædagogiske og tekniske redskaber og metoder til arbejdet med børn med høretab. På kurset vil der være en præsentation af: Basisinf...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Fagfolk
 • Høretab
 • Pædagoger
 • Pædagogkursus
Antal hold: 3
Læs mere

C.f.H. - Sæt fokus på kommunikation og samvær

2-dages kursus for forældre til børn med høretab I vil på kurset få faglige oplæg og mulighed for samtaler, diskussioner og til-bagemeldinger på egne videooptagelser. Målgruppe: Kurset henvender si...
 • Center for Høretab
 • CFH
 • Familie
 • Forældre
 • Pårørende
Antal hold: 0
Læs mere

CKV Odense - Hjernerystelseskonference

Hjernerystelseskonferencen afholdes: Onsdag den 30. maj 2018, kl. 9.30 til 16.15. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi ønsker at sætte fokus på borgere, der har svære følger efter en hjern...
 • Konference
 • Kursus
 • Mobilitet
 • Seminar
Antal hold: 1
Læs mere

CKV Odense - Kursus for pårørende til personer med afasi/senhjerneskade i anvendelse af SCA-metoden

Kursus for pårørende til personer med afasi/senhjerneskade i anvendelse af SCA-metoden, afholdes tirsdag den 17. april 2018 kl. 15.00 - 17.30. Se mere under Udvidet beskrivelse Indhold: Kurset afho...
 • Afasi
 • Kursus
 • Mobilitet
 • Stemmer
 • Tale
Antal hold: 1
Læs mere

CKV Odense - Kursus for pårørende til personer med en demensdiagnose i anvendelse af SCA-metoden

Kursus for pårørende til personer med en demensdiagnose i anvendelse af SCA-metoden afholdes Torsdag d. 8. marts 2018 kl. 15.00 - 17.30. Se mere under Udvidet beskrivelse Indhold: Kurset afholdes a...
 • Afasi
 • Kursus
 • Mobilitet
 • Stemmer
 • Tale
Antal hold: 1
Læs mere

CKV Odense - Kursus i børneyoga for pædagoger, regionspædagoger m.fl. på Fyn

Legeteket indbyder pædagoger, regionspædagoger m.fl. på Fyn til kursus i børneyoga, Onsdag den 4. april 2018 kl. 9.00 - 11.00 eller kl. 13.00 - 15.00,  Onsdag den 2. maj kl. 9.00 - 11.00 eller kl. ...
 • Kursus
 • Mobilitet
Antal hold: 8
Læs mere
agent Benyt Agenten til forslag om fremtidige kurser og arrangementer.
adobe Lav dit eget PDF-katalog
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi | Uranusvænget 20 | 7000 Fredericia
© Plan2learn 3.8.14